Zakres odbioru obejmuje:

1. Analizę dokumentacji

Przed odbiorem analizuję dokumentację techniczną oraz umowę pod kątem specyfikacji technicznej (standardu wykończenia) tak aby sam odbiór był sprawnie przeprowadzony.
2. Sprawdzenie powierzchni 
Najbardziej dokładny pomiar powierzchni, z możliwością stworzenia mapy cyfrowej mierzonego pomieszczenia. System pomiarowym LEICA S910, uwzględniający skomplikowane kształty pomieszczeń.
3. Badanie termowizyjne
Wykrywanie mostków termicznych, kontrola montażu stolarki okiennej i drzwiowej, sprawdzanie problemów z ogrzewaniem , wentylacją i klimatyzacją, kontrola stanu izolacji budynku, wykrywanie awarii instalacji centralnego ogrzewania
4. Tynki
Sprawdzenie struktury tynku. Pomiar kątów, płaszczyzn, pionów, poziomów za pomocą poziomic, kątownic oraz lesera trójpłaszczyznowego, który rozwiewa wszelkie ewentualne wątpliwości. Pomiar wilgotności tynków.
5. Podkłady podłogowe/Posadzki

Badanie wytrzymałości sklerometrem Schmitta, pomiar płaszczyzn, poziomów za pomocą lasera trójpłaszczyznowego, badanie wilgotności.

6. Stolarkę okienną oraz drzwiową
Sprawdzenie szyb, ram, osprzętu okiennego/drzwiowego, badanie wilgotności murów w okolicy okien oraz drzwi, w celu wykluczenia wszelkich nieszczelności powstałych w wyniku błędnego montażu stolarki.
7. Ściany
Pomiar wilgotności murów, sprawdzenie wymiarów otworów drzwiowych
8. Instalację elektryczną

Pomiar napięcia w gniazdach, w punktach świetlnych, działanie wyłącznika różnicoprądowego, sprawdzenie lokalizacji gniazd wraz ze sprawdzeniem laserem trójpłaszczyznowym czy są na jednakowych poziomach.

9. Instalację domofonową, instalację teletachniczną
Sprawdzenie działania, poprawności montażu
10. Instalację sanitarną

Sprawdzenie lokalizacji podejść oraz poprawności ich montażu. Kontrola szafy licznikowej. Badanie endoskopowe drożności instalacji kanalizacyjnej, w celu wykluczenia wszelkich zatorów spowodowanych resztkami materiałów budowlanych.

11. Instalację wentylacyjną
Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, sprawdzenie poprawności działania wentylacji mechanicznej, pomiary prędkości przepływu powietrza.
12. Instalację ogrzewania
Sprawdzenie działania grzejników, głowic termostatycznych, sprawdzenie poprawności montażu, kontrola liczników.
13. Parapety wewnętrzne, zewnętrzne

Sprawdzenie poprawności odprowadzenia wody opadowej, prawidłowego uszczelniania newralgicznych punktów. Sprawdzenie poprawności montażu barierek, oraz wykonania elewacji.

14. Taras/części zewnętrzne

Sprawdzenie poprawności odprowadzenia wody opadowej, prawidłowego uszczelniania newralgicznych punktów. Sprawdzenie poprawności montażu barierek, oraz wykonania elewacji.

15. Miejsca postojowe/garaże/komórki lokatorskie

Sprawdzenie: wymiarów, wilgotności, wentylacji. Sprawdzenie poprawności montażu bramy/drzwi.

16. Możliwość wykonania opinii technicznej

Wszelkie wykryte usterki oznaczane są w miejscu ich wystąpienia, a po zakończeniu kontroli zostaną wyszczególnione w protokole odbioru dewelopera. Na życzenie klienta sporządzany jest protokół z dokumentacja fotograficzną.


Kontakt

Email
501139145