Przeprowadzając odbiór mieszkania, domu, sprawdzam standard wykonania, zgodność z normami, warunkami technicznymi, prawem budowlanym.

Będę po kolei omawiał wszystkie czynności sprawdzające i wykazywał niezgodności,  wyjaśniając przyczynę ich powstania oraz późniejsze niekorzystne skutki.

Odbiór przeprowadzony bez odpowiedniego sprzętu  byłby tylko opowiadaniem "fachowca" 

Zakres odbioru obejmuje:

1. Analizę dokumentacji 

Przed odbiorem analizuję dokumentację techniczną oraz umowę pod kątem specyfikacji technicznej (standardu wykończenia) tak aby sam odbiór był sprawnie przeprowadzony.

2. Powierzchnie mieszkania

Najbardziej dokładny pomiar powierzchni, z możliwością stworzenia mapy cyfrowej mierzonego pomieszczenia. System pomiarowym LEICA S910, uwzględniający skomplikowane kształty pomieszczeń.

3. Badanie kamerą termowizyjną
Wykrywanie mostków termicznych,
Kontrola montażu stolarki okiennej i drzwiowej,

Sprawdzanie problemów z ogrzewaniem , wentylacją i klimatyzacją,

Kontrola stanu izolacji budynku,
Wykrywanie awarii instalacji centralnego ogrzewania

4. Tynki 

Sprawdzenie struktury tynku. Pomiar kątów, płaszczyzn, pionów, poziomów za pomocą poziomic, kątownic oraz lesera trójpłaszczyznowego, który rozwiewa  wszelkie ewentualne wątpliwości. Pomiar wilgotności tynków.

5. Jastrychy/ Posadzki

Badanie wytrzymałości sklerometrem Schmitta, pomiar płaszczyzn, poziomów za pomocą lasera trójpłaszczyznowego, badanie wilgotności. 

6. Stolarkę okienną oraz drzwiową
Sprawdzenie szyb, ram, osprzętu okiennego/drzwiowego, badanie wilgotności murów w okolicy okien oraz drzwi, w celu wykluczenia wszelkich nieszczelności powstałych w wyniku błędnego montażu stolarki. 
7. Ściany
Pomiar wilgotności murów, sprawdzenie wymiarów otworów drzwiowych. 

9. Instalację elektryczną

Pomiar napięcia w gniazdach, w punktach świetlnych, działanie wyłącznika różnicoprądowego,  sprawdzenie lokalizacji gniazd wraz ze sprawdzeniem  laserem trójpłaszczyznowym czy są na jednakowych poziomach.

9. Instalację domofonową, instalację dzwonka, instalację teletechniczną

Sprawdzenie działania, poprawności montażu. 

10. Instalację sanitarną

Sprawdzenie lokalizacji podejść oraz poprawności ich montażu. Kontrola szafy licznikowej. Badanie endoskopowe drożności instalacji kanalizacyjnej, w celu wykluczenia wszelkich zatorów spowodowanych resztkami materiałów budowlanych. 

11. Instalację wentylacyjną 

Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, sprawdzenie poprawności działania wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej.
12. Instalację ogrzewania 

Sprawdzenie działania grzejników, głowic termostatycznych, sprawdzenie poprawności montażu, kontrola liczników. 

13. Parapety wewnętrzne, zewnętrzne 

Kontrola pod kątem uszkodzeń, poziomów montażu, sprawdzenie spadków 

oraz prawidłowego uszczelniania.  
14. Taras/ części zewnętrzne 

Sprawdzenie poprawności odprowadzenia wody opadowej, prawidłowego uszczelniania newralgicznych punktów. Sprawdzenie poprawności montażu barierek, oraz wykonania elewacji. 
15. Miejsca postojowe/ garaże/ komórki lokatorskie 

Sprawdzenie: wymiarów, wilgotności, wentylacji. Sprawdzenie poprawności montażu bramy/drzwi.
16. Protokół odbioru 

Wszelkie wykryte usterki oznaczane są w miejscu ich wystąpienia, a po zakończeniu kontroli zostaną wyszczególnione w protokole odbioru dewelopera. Na życzenie klienta sporządzany jest protokół z dokumentacja fotograficzną.