Bez profesjonalnego sprzętu nie ma rzetelnego odbioru

Aby poprawnie odebrać i udokumentować jakość robót budowalnych,  potrzebny jest odpowiedni, profesjonalny sprzęt:

LEICA DISTO S910

leicajpg

Najnowocześniejszy przyrząd pomiarowy tworzący cyfrowe mapy pomieszczeń

ANEMOMETR TESTO 417TESTPjpg

Miernik prędkości przepływu powietrza

Kontrola systemów wentylacji, rekuperacji

MIERNIK PUNKTU ROSY

wlogot jpg

Miernik wilgotności, temperatury punktu rosy oraz mokrego termometru  Dotsmann H560 

TESTER ELEKTRYCZNY UT-15C 

elektrykajpg

Pomiar instalacji elektrycznej,
sprawdzenie napięcia w punktach elektrycznych

DALMIERZ, MIARY

tamyjpg

Sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem, otworzy drzwiowe, okienne, wysokości pomieszczeń

KAMERA TERMOWIZYJNA

termowizjajpg

identyfikacja mostków termicznych, 
 sprawdzanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej  

SKLEROMETR SCHMITTA

motekjpg

Ocena wytrzymałości betonu, posadzek, podkładów podłogowych zgodnie z  PN-EN 12504

LASER LINIOWY BOSCH GTL-3

bosh gtl jpg

Odbiór prac glazurniczych
tarasy, balkony, garaże, komórki

POZIOMICE, KĄTOWNICE

pozmiomicejpg

Normowe kątownice (cm): 100x100, 100x50, 30x15
Normowe poziomice (cm): 200, 100, 50, 20 

WILGOTNOŚCIOMIERZ  TL 45
Higrometr jpg
Miernik wilgotności wgłębnej, lokalizacja zalań

LASER TRÓJPŁASZCZYZNOWY

Bosch GLL 3-80jpg

Pomiary tynków, posadzek, punktów elektrycznych

 piony, poziomy, płaszczyzny.  BOSCH GLL 3-80 

HIGROMETR TANEL WIP-24WIP 24jpg

Wykrywanie przecieków, 

kontrola wilgotności tynków, posadzek, murów

ENDOSKOP INSPEKCYJNY

endoskojpg

Kontrola drożności rur kanalizacyjnych, przewodów kominowych, inspekcja miejsc trudno dostępnych

 SZCZELINOMIERZE

szczelinomierzejpg

Kontrola dopuszczalnych odchyłek.

Pomiar rys, pęknięć, nieszczelności.

NORMY, WARUNKI TECH.

normyjpg

Normy , Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Prawo budowlane