Profesjonalny sprzęt = Jakość odbioru mieszkania

Aby poprawnie odebrać roboty budowlane i ocenić stan budynku, potrzebny jest odpowiedni, profesjonalny sprzęt:

LEICA DISTO S910

leicajpg

Najnowocześniejszy przyrząd pomiarowy tworzący cyfrowe mapy pomieszczeń

LASER LINIOWY BOSCH GTL-3

bosh gtl jpg

Odbiór prac glazurniczych
tarasy, balkony, garaże, komórki

ENDOSKOP INSPEKCYJNY

endoskojpg

Kontrola drożności rur kanalizacyjnych, przewodów kominowych, inspekcja miejsc trudno dostępnych

DALMIERZ, MIARY

tamyjpg

Sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem, otworzy drzwiowe, okienne, wysokości pomieszczeń

KAMERA TERMOWIZYJNA

termowizjajpg

identyfikacja mostków termicznych, 
 sprawdzanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej  

SKLEROMETR SCHMITTA

motekjpg

Ocena wytrzymałości betonu 
jastrychu zgodnie z  PN-EN 12504

HIGROMETR DTM-126

Higrometr jpg

Kontrola wilgotności tynków, posadzek, murów,
jakości montażu okien, wykrywanie przecieków

POZIOMICE, KĄTOWNICE

pozmiomicejpg

Normowe kątownice (cm): 100x100, 100x50, 30x15
Normowe poziomice (cm): 200, 100, 50, 20 

LASER TRÓJPŁASZCZYZNOWY

Bosch GLL 3-80jpg

Pomiary tynków, posadzek, punktów elektrycznych

 piony, poziomy, płaszczyzny.  BOSCH GLL 3-80 

TESTER ELEKTRYCZNY UT-15C 

elektrykajpg

Pomiar instalacji elektrycznej,
sprawdzenie napięcia w punktach elektrycznych

ANEMOMETR 

erometrjpg

Przyrząd do pomiaru przepływu gazów.

Kontrola systemów kominowych

 SZCZELINOMIERZE

szczelinomierzejpg

Kontrola dopuszczalnych odchyłek.

Pomiar rys, pęknięć, nieszczelności.

NORMY, WARUNKI TECH.

normyjpg

Normy , Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Prawo budowlane