Bez profesjonalnego sprzętu nie ma rzetelnego odbioru

Aby poprawnie  udokumentować jakość robót budowlanych, wymagane są specjalistyczne urządzenia pomiarowe.

LEICA DISTO S910

Najnowocześniejszy przyrząd pomiarowy tworzący cyfrowe mapy pomieszczeń

KAMERA TERMOWIZYJNA

Identyfikacja mostków termicznych,
kontrola montażu stolarki okiennej, drzwiowej  

LASER 3D

Pomiary tynków, posadzek, spadków kanalizy,
piony, poziomy, płaszczyzny. BOSCH GLL 3-80 

ANEMOMETR TESTO 417

Miernik prędkości przepływu powietrza.
Kontrola systemów wentylacji, rekuperacji.

MIERNIK PUNKTU ROSY

Miernik wilgotności, temperatury punktu rosy oraz
mokrego termometru Dotsmann H560

MIERNIK WILGOCI WIP-24

Miernik wilgotności wgłębnej ścian, posadzek, lokalizacja przecieków.

LASER LINIOWY GTL-3

Odbiór prac glazurniczych
tarasy, balkony, garaże, komórki

SKLEROMETR SCHMITTA

Ocena wytrzymałości betonu, posadzek, podkładów podłogowych zgodnie z  PN-EN 12504

BOSH D-TECT 200C

Detekcja przewodów elektrycznych,mapowanie zawilgoceń, wykrywanie metali


WILGOTNOŚCIOMIERZ

Miernik wilgotności, temperatury punktu rosy oraz mokrego termometru Dotsmann H560


ENDOSKOP INSPEKCYJNY

Kontrola drożności rur kanalizacyjnych, kominów, inspekcja miejsc trudno dostępnych drożności rur 

TESTER EL. UT-15C

Pomiar instalacji elektrycznej,
sprawdzenie napięcia w punktach elektrycznych

MIARY, DALMIERZ

Sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem, otwory drzwiowe, okienne

POZIOMICE, KĄTOWNICE

Normowe kątownice (cm):100x100,100x50, 30x15
Normowe poziomice (cm): 200, 100, 50, 20

SZCZELINOMIERZE

Kontrola dopuszczalnych odchyłek. 
Pomiar rys, pęknięć, nieszczelności,